SAMART Communication Services Co.,Ltd.

บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด

Smart Network Services

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายการสื่อสารผ่านดาวเทียมและโครงข่ายโทรคมนาคมครบวงจร ตลอดจนการบริหารจัดการและซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มั่นใจได้ในความเป็นเลิศด้านคุณภาพด้วยมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ในการติดตั้งระบบการสื่อสารครอบคลุมทั่วประเทศ

Products & Services

บริการจ้างเหมาติดตั้งและบำรุงรักษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร ในลักษณะ Outsourcing Services พร้อมศูนย์บริการ 35 ศูนย์ครอบคลุมทั่วประเทศ ที่เข้าถึงลูกค้าได้ภายใน 2 ชั่วโมง โดยให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมี Network Operation Center (NOC) ซึ่งให้บริการรับแจ้งและวิเคราะห์เหตุขัดข้องให้กับลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง

Satellite Communications Services

บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงผ่านดาวเทียม ให้บริการติดตั้งระบบ และจัดหาอุปกรณ์ เพื่อรองรับการสื่อสารทางไกล

NGN (Next Generation Network)

บริการ IP Based Network ที่รองรับการให้บริการโทรคมนาคมได้ทุกประเภท ด้วยจุดเด่นในการรวมทุกโครงข่ายไว้ด้วยกัน ทั้งโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอินเทอร์เน็ต ภายใต้โครงข่าย IP จึงนับเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่พร้อมเสมอสำหรับการเติบโต

Mobile Vehicle Communication

บริการรถสื่อสารดาวเทียมความเร็วสูงเคลื่อนที่ รองรับความต้องการใช้งานทุกรูปแบบ

Success Story

3G Infrastructure

โครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงทั่วประเทศสำหรับการสื่อสารไร้สายยุค 3G
เป็นผู้วางโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 (3G) ให้กับ บมจ.ทีโอที โดยบริษัทเป็นผู้ผสมผสานเทคโนโลยีครบวงจรและดำเนินการแบบเบ็ดเสร็จ ภายใต้การดำเนินงานของสายธุรกิจด้าน Network Solutions ตั้งแต่การออกแบบ ติดตั้งทั้งในส่วนระบบโครงข่ายหลัก ระบบสถานีฐาน ระบบสื่อสัญญาณ ระบบบริการจัดการโครงข่าย และอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการบำรุงรักษา เพื่อให้บริการสื่อสารไร้สายความเร็วสูงทั่วประเทศ นับเป็นการปฏิวัติรูปแบบและช่องทางการสื่อสารที่ทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงและใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บนอุปกรณ์สื่อสารพกพา ได้อย่างง่ายดายในทุกพื้นที่

SchoolNet

โครงการอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
ขยายการเรียนรู้สู่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ด้วยการวางโครงข่ายให้บริการการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงและบริการเสียงผ่านระบบดาวเทียม ให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลกว่า 10,000 โรงเรียนทั่วประเทศ ในช่วงเวลาที่การวางโครงข่ายสื่อสารแบบสายเข้าถึงพื้นที่ได้ยากและต้นทุนสูง อีกทั้งยังทำการดูแลรักษาระบบอุปกรณ์ปลายทางในทุกพื้นที่ที่รับผิดชอบ ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงข้อมูล และยกระดับการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลให้แก่เยาวชนไทย

Key Customers

Contact

บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
99/7 อ.ซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 29 ม.4 ถ.แจ้งวัฒนะ
ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ฝ่ายขาย : โทร. 0-2502-6000