พร้อมรับพรบ.รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้วย Cyber Security Solutions
พร้อมรับพรบ.รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้วย Cyber Security Solutions
Digital Core Banking ธนาคารยุคดิจิทัล
Digital Core Banking ธนาคารยุคดิจิทัล
ก้าวสู่องค์ดิจิทัลด้วยระบบ ERP
ก้าวสู่องค์ดิจิทัลด้วยระบบ ERP
MPOS จ่ายง่ายผ่านสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์
MPOS จ่ายง่ายผ่านสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์
กลุ่มสามารถฯ มอบเงินสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่รพ.ธรรมศาสตร์ฯ
SMART ICT NEWS
กลุ่มสามารถฯ มอบเงินสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่รพ.ธรรมศาสตร์ฯ
สามารถเทลคอม รุก“Go4Green”Solutions มุ่งตอบโจทย์ลูกค้า พร้อมรักษาสิ่งแวดล้อม
SMART ICT NEWS
สามารถเทลคอม รุก“Go4Green”Solutions มุ่งตอบโจทย์ลูกค้า พร้อมรักษาสิ่งแวดล้อม
สามารถเทลคอมร่วมใจ ส่งมอบความห่วงใยให้กับน้องๆ บ้านภูมิเวท ปากเกร็ด
SMART ICT NEWS
สามารถเทลคอมร่วมใจ ส่งมอบความห่วงใยให้กับน้องๆ บ้านภูมิเวท ปากเกร็ด
กลุ่มบริษัทสามารถ ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย Covid-19 ใน จ.นนทบุรี
SMART ICT NEWS
กลุ่มบริษัทสามารถ ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย Covid-19 ใน จ.นนทบุรี
Shareholders Information
ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
Smart ICT Ref Intro
ส่วนหนึ่งของความสำเร็จ ได้รับความไว้วางใจ

OUR STANDARDS

BV Certification ISO9001-with-UKAS
ISO 9001 : 2015
SAMART COMMUNICATION SERVICES
SAMART COMTECH
POSNET
BV Certification ISO20000
ISO 20000
SAMART COMMUNICATION SERVICES
SAMART COMTECH

CMMI LOGO

Level 3
SAMART TELCOMS
SAMART COMTECH
SMARTERWARE
PORTALNET
POSNET
THAI TRADE NET
SAMART ED TECH

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)
99/7 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 29 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร : 0-2502-6000

www.samtel.com