h corporate

“สามารถเทลคอม” จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ กรรมการบริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) และ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บมจ.สามารถเทลคอม จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เมื่อเร็วๆนี้