h corporate

SAMART บริจาค Smart Phone 100 เครื่องให้รพ.สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ใช้สื่อสารลดความเสี่ยงให้กับบุคลากรทางการแพทย์

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบ Smart Phone จำนวน 100 เครื่อง ให้กับ ผศ.นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ (ที่2จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อนำไปใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ป่วยและแพทย์ พยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่ เป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และสร้างความปลอดภัยในขณะปฎิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต